Kontaktperson: Ankie Rauseus

natur@hopajola.se

072-546 01 05

www.studieframjandet.se/Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt, d.v.s. byallmänningen. Hopa står för allihopa och jola för jorden. Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län. Organisationen bildades 1994 av Örebro läns landsting, länets kommuner samt Naturskyddsföreningens lokala kretsar i Örebro län. I denna unika samverkan för natur är alla dessa samt Regionförbundet i Örebro län medlemmar. Dessutom stöds verksamheten av näringslivet och privata personer som är sponsorer och naturvärnare.

Hopajola ägodelar: