orebro.krets@naturskyddsforeningen.se

orebro.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Örebro är en av Naturskyddsföreningens 270 kommunkretsar. Tillsammans är vi Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation som skapar opinion hos allmänheten, påverkar politiska beslut och mycket mer. Kretsen skall arbeta för Naturskyddsföreningens syften samt i första hand hos kommunala organ tillvarata natur- och miljövårdens intressen.

Naturskyddsföreningen Örebro ägodelar: